Pluim LogoTekstvak:

Introductie

Wilfried Pluim

Bij Pluim Advies kunt u terecht voor:

 

 kwaliteitszorg

 projectbegeleiding

 beheer en onderhoud

 bouwkundige brandpreventie

 bouwregelgeving

 plantoetsing

 kennisoverdracht

 beleidsonderzoek

 

 

Contact:

 

Pluim Advies

Westringdijk 35

2913 LL Nieuwerkerk aan den IJssel

tel. 0180 399 347

info@pluimadvies.nl

PLUIM ADVIES

voor kwaliteit in bouw en beleid

Wilfried heeft ruim twintig jaar ervaring als adviseur in de bouwbranche. Hij heeft veel ervaring met de introductie van het prestatieconcept. Dit is gebaseerd op de ontwikkelingen in de bouwregelgeving. Hij heeft die ervaring o.a. gebruikt om modellen te ontwikkelen voor innovatief aanbesteden van onderhoud in de B&U en in de GWW-sector. Een ander sterk punt is zijn kennis van kwaliteitszorg in de bouw, gestoeld op vroege ervaringen met de introductie ervan in het uitvoerend bouwbedrijf en latere ervaring met het opstellen van beoordelings-richtlijnen en kwaliteitsverklaringen. De laatste jaren heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van veiligheid, met name brandveiligheid.

Rollen die Wilfried als adviseur graag invult in projecten van verschillende aard zijn die van onderzoeker, analist, ontwikkelaar, inspecteur, auditor, begeleider en rapporteur.